Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng

CHỨNG NHẬN

2019

HACCP 2019 2019 HACCP 2019

2018

HACCP 2018 2018 HACCP 2018

2016

Chứng nhận an toàn thực phẩm 2016 2016 Chứng nhận an toàn thực phẩm 2016

2016

Chứng nhận vệ sinh thú y 2016 2016 Chứng nhận vệ sinh thú y 2016

2015

HACCP 2015 2015 HACCP 2015

2012

HACCP 2012 2012 HACCP 2012

2011

Chứng nhận vệ sinh thú y 2011 2011 Chứng nhận vệ sinh thú y 2011

2011

Chứng nhận vệ sinh thú y 2011   2011 Chứng nhận vệ sinh thú y 2011

2011

HACCP 2011 2011 HACCP 2011

2009

HACCP 2009 2009 HACCP 2009

2008

Chứng nhận vệ sinh thú y 2008 2008 Chứng nhận vệ sinh thú y 2008

HACCP 2008

Chứng nhận vệ sinh thú y 2011 HACCP 2008 Chứng nhận vệ sinh thú y 2011

GIẢI THƯỞNG

2019

DLG 2019 2019 DLG 2019

2019

DLG 2019 2019 DLG 2019

2019

DLG 2019 2019 DLG 2019

2019

DLG 2019 2019 DLG 2019

2019

DLG 2019 2019 DLG 2019

2018

Rồng vàng và Thương hiệu mạnh 2018 2018 Rồng vàng và Thương hiệu mạnh 2018

2017

HVNCLC 2017 2017 HVNCLC 2017

2016

Cúp thương hiệu mạnh năm 2016 2016 Cúp thương hiệu mạnh năm 2016

2016

Chứng nhận<br> Người tiêu dùng ưa thích nhất 2016 2016 Chứng nhận
Người tiêu dùng ưa thích nhất 2016

2013

HVN NTD UA THICH 2013 2013 HVN NTD UA THICH 2013

2013

Chung kết toàn quốc<br> Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 2013 Chung kết toàn quốc
Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13

2013

Chứng nhận 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2013 2013 Chứng nhận 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2013

2010

Chứng nhận<br> tự hào thương hiệu việt 2010 2010 Chứng nhận
tự hào thương hiệu việt 2010

2010

Bằng khen<br> Đưa hàng Việt về nông thông 2010 Bằng khen
Đưa hàng Việt về nông thông

2010

Giải thưởng<br> Sao vàng đất Việt 2010 2010 Giải thưởng
Sao vàng đất Việt 2010

2008

HVNCLC 2008 2008 HVNCLC 2008

2007

Chứng nhận<br> Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007 2007 Chứng nhận
Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007

2002

Bằng khen<br> Xúc xích hong khói 2002 2002 Bằng khen
Xúc xích hong khói 2002
Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT 0914010209
popup

Số lượng:

Tổng tiền: