Trở lại trang Truyền thông

Công ty CPTP Đức Việt thay đổi logo nhận diện

Tin tức  |   |  Chia sẻ Chia sẻ Công ty CPTP Đức Việt thay đổi logo nhận diện Chia sẻ Công ty CPTP Đức Việt thay đổi logo nhận diện Chia sẻ Công ty CPTP Đức Việt thay đổi logo nhận diện
cong-ty-cptp-duc-viet-thay-doi-logo-nhan-dien

 Bắt đầu từ ngày 11/11/2019, Công ty CPTP chính thức thay đổi Logo nhận diện thương hiệu trong truyền thông và các ẩn phẩm, văn bản nhận diện khác.

MẪU LOGO CŨ:

 

                                                                    Mẫu logo cũ đã được sử dụng

 

MẪU LOGO MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG: