Trở lại trang Truyền thông

DAESANG ĐỨC VIỆT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM MỚI

 |   |  Chia sẻ Chia sẻ DAESANG ĐỨC VIỆT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM MỚI Chia sẻ DAESANG ĐỨC VIỆT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM MỚI Chia sẻ DAESANG ĐỨC VIỆT TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM MỚI
daesang-duc-viet-to-chuc-dao-tao-ve-san-pham-moi

Sắp tới Thực Phẩm Đức Việt sẽ tổ chức buổi đào tạo về các sản phẩm mới cho đội ngũ sales với sự góp mặt đội ngũ mentors SIÊU KHỦNG và dày dặn kinh nghiệm đến từ công ty

Các bạn sales sẽ được phổ biến về:

  • Các kiến thức chung về sản phẩm mới
  • Các chương trình khuyến mãi, chính sách thưởng
  • Cách bán hàng, chào hàng sản phẩm mới
  • Kỹ năng vượt qua từ chối